خانهعضویت وروددرج آگهیتعرفه دریافت انتقادات و پیشنهاداتدرباره ماتماس با ما
آگهی های استانی
گفتگوی آنلاین
تبلیغات
آگهی رایگان
شماره حساب

شماره حساب ها :

                    بانک              شماره حساب               نام و نام خانوادگی

1-             سامان         1-1347208800-811           مینو دلیری

2-               ملی               0209042763003             مینو دلیری

 

شماره کارت ها :   

                بانک              شماره کارت                 نام و نام خانوادگی

1-              سامان         7090-1912-8610-6219         مینو دلیری

2-               ملی        1026-3431-9972-6037         مینو دلیری